Wij zijn de landschapspecialist.

 • Advies bij landschappelijke inpassing van uw project
 • Beoordeling van 'onevenredige aantasting van landschapswaarden'
 • Uitvoeren van landschapsecologische systeemanalyse (LESA)
 • Inventarisatie van landschapselementen
 • Ondersteuning van groene vrijwilligers(groepen)

Onze dienstverlening


Kwaliteit

U wilt het beste advies voor uw onderzoek of plan en de meest effciënte inventarisatie en coördinatie van uw landschapsproject. Elk landschapsproject is uniek. Daarom zorgen wij voor een passend advies waar u verder mee kunt. Dat doen wij met de grootst mogelijke zorg en kwaliteit.

Ervaring

Wij zijn de Landschapsspecialist. Onze specialisten hebben ruime ervaring met landschapsprojecten, zowel met als zonder vrijwilligers. Wij onderzoeken, beoordelen en ondersteunen.

Onafhankelijk

Het beoordelen van ontwikkelingen kan enkel objectief plaatsvinden als wij als beoordelaar volledig objectief zijn. Behoud en ontwikkeling van landschapswaarden staat bij ons voorop. Wij verklaren hierbij geen enkel belang te hebben bij de uitkomst van welk onderzoek dan ook. Wij hebben hiervoor ook een etische gedragscode opgesteld en ondertekend.

Over ons

Wij werken in heel Nederland. Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om projecten in geheel Nederland uit te voeren.

Nick Kroese

Specialist veenweide, duinen en kleigebieden

Benjamin Brandt

Specialist zandgronden

Onze werkwijze

Elk landschapsproject is uniek en betekent dus maatwerk. Omdat landschap een breed begrip is, vraagt dit een goede afbakening van de opdracht. Wij starten bij elk project met het de niëren van de vraagstelling en het product wat daar het beste bij past, zodat u exact krijgt wat u nodig heeft.

De landschapsspecialist

Wij zijn dè landschapspecialist van Nederland. Voor al uw benodigde inventarisaties, onderzoek en advies met betrekking tot landschap kunt u bij ons terecht. Onze specialisten hebben een ruime ervaring met landschap. Wij kunnen landschapselementen inventariseren, monitoren en voeren landschaps(ecologisch)onderzoek uit in heel Nederland. Ook stellen wij adviezen op zoals landschappelijke inpassing van projecten. Wij kunnen ook zorgen voor coördinatie van duurzaam landschapsonderhoud, zoals het opzetten en ondersteunen bij groene vrijwilligers. Ons aanbod van landschapsadvies is erg breed, waardoor wij zelfs voor uw hele projectverloop inzetbaar zijn. Van inventarisatie tot advies, inrichting en beheer. Kijk voor meer informatie bij onze producten hieronder.

Kwaliteitsborging

Elke landschapssproject is maatwerk. Hoe zorgen wij altijd voor uitstekende kwaliteit? Constante kwaliteit kan volgens ons geleverd worden door eisen te stellen aan de kennis van onze medewerkers, een goed doordacht adviesproces of planvormingsmethode en resultaten en conclusies te laten toetsen door een andere deskundige. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat u altijd een kwaliteitsproduct ontvangt tegen een passende prijs.

Diensten

Landschap is altijd maatwerk, waarbij de exacte vraag vaak nog niet helder is. Wij kunnen daarbij helpen via het aanbod van onze standaard diensten die hieronder staan beschreven. Passen deze diensten niet geheel bij uw vraag? Geen probleem! Neem dan contact met ons op voor meer informatie en dan stemmen wij onze diensten geheel af op uw wens.

Inventarisatie

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

 • Bureau-onderzoek met GIS-kaarten en luchtfoto’s.
 • Veldinventarisatie
 • Officiële methode met criteria afkomstig uit de Monitoring Kleine Landschapselementen (MAC).
 • Aansluiting op de doelen van het actuele landschapsont- wikkelingsplan (LOP).
 • Ingetekend op overzichtelijke kaarten
 • Beoordeling (kleine) landschapselementen

Achtergrond:
De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed door provincies en gemeenten om (kleine) landschapselementen te beschermen. Daarom zijn vaak inventarisaties nodig van deze landschapselementen. Wij zorgen voor een doeltreffende en deskundige inventarisatie van deze elementen. Indien gewenst, kunnen wij na het inventariseren ook zorgen voor passend advies en het beheer van de elementen.

Prijs:
De prijs van een inventarisatie is afankelijk van de omvang van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

Landschapstoets

 • Vastgestelde methode
 • Toetsing aan het actuele bestemmingsplan en de provinciale of gemeentelijke landschapsdoelstellingen.
 • Beoordeling 'onevenredige aantasting van landschapswaarden'
 • Uitgevoerd door landschapsdeskundigen
 • Snelle levering (binnen 2 weken).
 • Rapportage digitaal aangeleverd als pdf

Achtergrond:
Als u met projectontwikkeling bezig bent in het landschap, krijgt u te maken met het bestemmingsplan en mogelijk met 'onevenredige aantasting van de landschappelijke waarden'. In dat geval kunnen wij als onafhankelijk partij zorgen voor een landschapstoets. Wij onderzoeken of u aan de slag kunt met uw project zonder dat de landschappelijke en ecologische waarden worden aangetast.

Prijs:
Standaarddienst vanaf € 520,-

Landschapsadvies

 • Vastgestelde methode
 • Deskundig advies over soorten, keuzes en maten van beplanting en maatregelen.
 • Op de beste manier passend in uw project
 • Wij zorgen voor een duurzaam plan met advies voor het toekomstige beheer dat past bij het aanwezige landschapstype.
 • Rapportage digitaal aangeleverd als pdf

Achtergrond:
Gaat u bouwen of ontwikkelen? Heeft u dan al nagedacht over de landschappelijke inpassing van uw project? Nederland bestaat uit een grote verscheidenheid van (unieke) landschappen die we samen willen behouden. Wij maken uw project een waardig en kloppend onderdeel van het omliggende landschap. Zo voorkomt u een 'breuk in het landschap' en weet u zeker dat uw project een meerwaarde wordt voor het landschap en de omgeving.

Prijs:
Standaarddienst vanaf € 780,-

Vrijwilligersondersteuning

 • Opzetten en opleiden van vrijwilligerswerkgroepen
 • Communicatie
 • Waarborgen veiligheidsinstructies
 • Werkinstructies verzorgen
 • Mensen en vrijwilligers betrokken houden

Achtergrond:
Wij verbinden landschap en mens met elkaar. Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en coördineren van vrijwilligersgroepen. Zo komen mensen in aanraking met het landschap en kunnen wij helpen bij uw landschapsbeheer.

Prijs:
De prijs van deze dienst is afhankelijk van de omvang van de opdracht. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan voor meer informatie.

Landschapsecologische systeemanalyse (LESA)

Achtergrond:
Voor de praktijk van beheer en inrichting hebben we veelal beperkte informatie en tijd ter beschikking. Het is echter goed mogelijk om een goed begrip van het functioneren van een gebied te krijgen door het opstellen van een LESA. Door inzicht te geven in welke delen bevestigd zijn en welke delen nog nader onderzoek behoeven, kan een transparant advies gegeven worden, waarin zowel de beschikbare kennis als de lacunes daarin zichtbaar zijn. Daarmee kunnen consequenties van keuzen inzichtelijk worden gemaakt voor inrichting en beheer (bron: Regiegroep Natura 2000).

Prijs:
De prijs is afhankelijk van het onderzoek dat verricht moet worden. Soms kan worden volstaan met een literatuurstudie of beperkt veldondezoek. Soms zullen echter peilbuizen geplaatst moeten worden en/of een vegetatiekartering uitgevoerd moeten worden. Wij maken graag een passende offerte voor uw project.

Maatwerk

Passen onze standaard diensten niet bij uw landschapsproject? Of weet u niet goed welke dienst bij uw vraag past? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij adviseren u graag over onze diensten en kijken graag wat we voor u kunnen doen.

‘Bel ons gerust als u advies wil over het pakket dat het beste aansluit bij uw situatie. Wij adviseren u graag.’

Vraag nu een offerte aan

Algemene informatie

Contactgegevens

*    Verplicht veld

Over Landschap

De landschapspecialist maakt onderdeel uit van:

Habitus ontzorgt opdrachtgevers bij ecologische en landschappelijke vraagstukken. Wij hebben enkel kundige ecologen in dienst met ruime veldervaring. Wij werken met gespecialiseerde software en maken gebruik van tablets in het veld, zodat waarnemingen efficiënt en nauwkeurig vastgelegd kunnen worden.
Bekijk ook onze andere gespecialiseerde diensten:

Mail

Wij houden zelf van vlotte en duidelijke communicatie, dus dat mogen opdrachtgevers ook van ons verwachten. Wij beantwoorden elke e-mail uiterlijk binnen drie dagen.

Telefoon

Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, hebben wij gekozen om enkel gebruik te maken van mobiele nummers. Maar ook wij zijn vanwege veldbezoek of een overleg wel eens minder goed bereikbaar. Telefonisch geen gehoor? Spreek dan gerust de voicemail in, wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug op dezelfde dag. U kunt ons bereiken op +31 (0) 84-8777882

Postadres

Habitus natuur & landschap
Matenalaan 31
6825 DP, Arnhem

Contactformulier